+
Bezárás Menü
0°C
2022. augusztus 15.
Mária
Facebook Youtube Instagram
Bonyhád - Befektetőbarát település

2021. évi adóváltozások
Videók

ÖSSZETARTOZUNK - TRIANON 100 FILM


A városi piac látványterve

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Korszerűbb lesz a tanuszoda

A Fáy lakótelepi iskola tanuszodájának energetikai korszerűsítése két szakterületen valósul meg. Az egyik a medencevíz fűtésével kapcsolatos földhőtermelés, a másik az elektromos árammal való ellátást célozza, saját termelésű villamos energiával. A medencevíz hálózati, 12-14 °C hőmérsékletről való felfűtése 26-29°C használati hőmérsékletre eddig a távfűtő hálózatról, földgáztüzelésből származó hőenergiával történt. A folyó munkák célja az iskola udvarán 17 darab 120 méter mélységű, mélyfúrású szondalyukba helyezett talajkollektor segítségével a mélységi talajhőáram geotermikus energia készletének felfogása és felhasználhatóvá tétele.

Ezekben a szondákban és a hőközpontban elhelyezendő két darab hőszivattyúban, az összekötő csőhálózat segítségével keringtetett energiahordozó munkaoldat (etilénglikol oldat) veszi fel a talaj hőenergia készletét, amit a hőszivattyúkba szállít és azok ezt az energia készletet áttranszportálják az úszómedence és a használati melegvíztartály víztestébe. A tanuszoda lapostetejére készülő napelemes villamos energia termelő kiserőmű által termelt villamos energia szolgálja a tanuszoda és a geotermikus hőenergia termelő technológiai berendezések áramellátását. Természetesen, szükség esetén, tartalék energiaforrásként továbbra is igénybe vehető a távfűtőmű és a közüzemi villamos energia hálózat.

A megkezdett munkák jelenleg az iskolaudvarban a talajhő kollektor hálózat létesítése. Ez a 17 darab szondafurat lefúrása és a talajhőkollektorok beépítése a furatokba, valamint az azokat összekötő terepszint alatti csőhálózat kialakítása. A kivitelezést az iskolaudvarban szakaszosan végzik, hogy ne kelljen nagy területen korlátozni az iskolaudvar rendeltetésszerű használatát. A folyó munkák területét minden esetben fizikailag elkeríti a kivitelező, hogy a gyermekek ne férhessenek a munkaterületen természetszerűleg előálló veszélyforrásokhoz.

Az egyes munkaszakaszok végeztével a területet helyreállítják, majd a következő munkaszakasz területét kerítik el. Összesen három, esetleg négy munkaszakaszban történik az iskolaudvari kivitelezés. Lényeges, hogy a kültéri berendezések minden részegysége terepszint alatti, így a kivitelezés végeztével azokból semmi nem látszik és nem akadályozza az udvar rendeltetésszerű használatát. Az épületen belüli szerelési munkák részben a meglévő hőközpontban zajlanak, ahol a két hőszivattyú elhelyezése történik, részben a tanuszoda gépházában. A kettőt összekötő csőhálózat a meglévő vezetékek nyomvonalán történik. A napelemek telepítését a tanuszoda lapos tetején végzik a szakemberek, a megtermelt áram bekötése a kapcsolótérben, az újonnan kialakított uszodai főmérőre történik.

Előzményül
2015. szeptember 9-én a 1627/2015 (IX.8) kormányhatározatban megjelent a KEOP 2015-4.10.0/U azonosító számú, „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával kiemelt projekt felhívás. A kormányhatározat 1. sz. mellékletében „Bonyhád városi tanuszoda technológiai hő- és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” megnevezéssel Bonyhád Város Önkormányzata nevesített kedvezményezett. A projekt célja: a fejlesztéssel érintett uszodában hőszivattyú alkalmazásával a létesítmény technológiai hőigényének, valamint az 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer, vagy rendszerek kialakítása után, a létesítmény állapotára vonatkozó technológiai villamosenergia-igényének részbeni, vagy teljes közvetlen kielégítése. A támogatás mértéke 80 százalékos. A pályázatot szeptember 15-én nyújtotta be a város; a közbeszerzési eljáráson az MNP Mérnökiroda Kft. és Polar Studió 2. Kft. lettek a nyertes ajánlattevők. A munkálatokat november 30-ig kell befejezniük.

Vissza