+
Bezárás Menü
0°C
2023. december 05.
Vilma
Facebook Youtube Instagram
Bonyhád - Befektetőbarát település

Ügyfélfogadási rend változás
Videók

ÖSSZETARTOZUNK - TRIANON 100 FILM


A városi piac látványterve

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Nem mindegy, hol folyik az esővíz!

Tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy településükön a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, mely kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas.

Tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy településükön a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, mely kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. Esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, alacsonyabban fekvő területek elöntését, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését okozhatja.

 

1.   Csatornahasználati tudnivalók

Fontos, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgező vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket, eldobható pelenkákat, ruhaneműt, nylon harisnyát, stb.

Köztudott, hogy a település csatornahálózata nagyobb záporok esetén túlterheltté válik, a vezetékek túlnyomás alá kerülnek, és az alacsonyabban fekvő házak pincéiben elöntések, beázások keletkeznek. Mi, mint szolgáltató szintén tapasztaljuk a problémát, hiszen a szennyvízvezetékek, a szennyvízátemelők és a szennyvíztisztító telepek csapadékos időben túlterhelten üzemelnek. Bár minden ingatlantulajdonosnak fontos lenne tudnia, sajnos mégis sokan nincsenek tisztában vele, hogy településünkön elválasztott rendszerű szennyvízhálózat működik. Ez azt jelenti, hogy az esővizet nem a csatornahálózatba, hanem a szennyvíztől elkülönítve, közvetlenül a befogadó vízfolyásba, csapadékvíz elvezető árokba vezetik el.

Tipikusan olyan területekről van szó, ahol egész évben szinte semmi gond sincs a szennyvízelvezető rendszerrel. Egy kiadós esőnél, zápornál viszont azonnal túlterheltté válik a rendszer, mert nagymennyiségű esővíz kerül abba a szennyvízhálózatba, amelyet nem ilyen hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méreteztek. Se a szivattyúk, se a csővezetékek, se a szennyvíztelep nem tudnak megbirkózni a csapadékvízzel. A szennyvízelvezető mű biztonságos üzemeltetése közös érdekünk, ezért tisztelettel kérjük felhasználóinkat, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy az ingatlanukon összegyűlő csapadékvizek elvezetése szabályosan, a szennyvízelvezető törzshálózattól teljes mértékben elkülönítve történjen.

A szennyvíztisztító-telepek a beérkező szennyvizet elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítják, melyeket az esős időszakban a közcsatornába engedett csapadékvíz kimoshat, jelentősen lassítva, és rontva ezzel a szennyvízkezelés folyamatait. Másrészt a szennyvízhálózatba juttatott esővíz megnöveli a szennyvízmennyiséget, ami a hálózat és a szennyvíztisztító-telep túlterheltségét, szélsőséges körülmények között pedig akár a mélyebben fekvő ingatlanok elöntését is eredményezheti. Az okozott károk jelentős többletköltséget rónak a szolgáltatóra és – rendkívüli esetekben – azokra a fogyasztókra is, akiket a szennyvíz visszatorlódása vagy az ingatlan elöntése veszélyeztet.

 

2.   Jogszabályi kötelezettségek

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) bekezdése szerint elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

Társaságunk a közcsatorna-hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezető törzshálózaton rendszeresen végez ellenőrzéseket, melyek kiterjednek az illegális csapadékvíz-bebocsátások kiszűrésére is. Bár az esővíz összegyűjtésére és felhasználására a ciszternával összekötött locsolórendszertől a díszkertbe épített halastó vízellátásáig számtalan praktikus és költségkímélő megoldás létezik, a Mezőföldvíz Kft. még mindig sok ingatlanon tapasztal az esővíz elvezetésével kapcsolatos szabálytalanságokat. Ennek felderítésére Társaságunk a leghatékonyabb ismert módszerek vizsgálatát fogja alkalmazni.

 

Ilyen esetekben a bebocsátásban érintett fogyasztókkal szemben a már idézett 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint járhat el a szolgáltató:

Amennyiben csapadékvizet közcsatornába juttató felhasználónk ezt a gyakorlatot felszólításunk ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszünteti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után pedig Üzletszabályzatban meghatározott jelentős mértékű pótdíjat számol fel.

A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata a fogyasztó felelőssége, ezért annak rendszeres ellenőrzése és karbantartása, javítása is őt terheli. Amennyiben Ön nem biztos az adott ingatlan csapadékvíz-elvezetésének szabályos kialakításában, akkor azt házilag vagy szakember bevonásával bármikor ellenőrizheti, hiba esetén időben gondoskodhat annak javításáról.

 

3.   Információk

Bízunk benne, hogy Ön is szabályosan veszi igénybe a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásunkat. Kérjük, mielőbb ellenőrizze, ellenőriztesse esővíz-elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát. Szabálytalanság észlelése esetén szíveskedjen annak megszűntetéséről haladéktalanul gondoskodni.

Minden a fentieket érintő kérdésben kérjen tájékoztatást helyi főmérnökségeinken.

Felhívásunkkal kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket az Ügyfélszolgálat 06-40-462-000-ás telefonszámán is várjuk.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

 

 

Mezőföldvíz Kft.
Ügyfélszolgálat

Vissza
E-ügyintézés
Eseménynaptár
Bonyhádi TermálfürdőBONYCOMFűtőmű Kft.Mezőföldvíz