+
Bezárás Menü
0°C
2023. szeptember 23.
Tekla, Lina, Linett
Facebook Youtube Instagram
Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

ÖSSZETARTOZUNK - TRIANON 100 FILM


A városi piac látványterve

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről
Számlálóbiztosok jelentkezését várja az önkormányzat

Számlálóbiztosok jelentkezését várja az önkormányzat

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosokat keres  a 2022. október 1. és november 28. között lebonyolítandó népszámláláshoz. Részletek a mellékelt dokumentumokban.

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: népszámlálási törvény) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény által módosításra került, melynek alapján, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell tartani. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni, az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.
A népszámláláskor gyűjtendő adatokat az Európai Unió 763/2008/EK népszámlálási keretrendelete és kapcsolódó végrehajtási rendeletei részletesen rögzítik. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálási törvény írja elő. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet), valamint a Kormány 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelete intézkedik.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A számlálóbiztosok főbb feladatai:

• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;
• az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
• folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban;
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
• az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadása.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:
• saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
• elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekben rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre).


A KSH ajánlásokat fogalmazott meg a számlálóbiztosok kiválasztásának szempontjaira.

Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető megbízási szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, melyet a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalba vagy Kirendeltségeire lehet beadni legkésőbb 2022. július 15-ig.

Bonyhád, 2022. június 20.
Filczinger Ágnes
jegyző

Vissza
E-ügyintézés
Eseménynaptár
Bonyhádi TermálfürdőBONYCOMFűtőmű Kft.Mezőföldvíz