+
Bezárás Menü
0°C
2024. március 01.
Albin, Albina
Facebook Youtube Instagram
Bonyhád - Befektetőbarát település

Ügyfélfogadási rend változás
Videók

ÖSSZETARTOZUNK - TRIANON 100 FILM


A városi piac látványterve

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Tanévnyitó a beregszászi főiskolán

Potápi Árpád János, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnöke is köszöntötte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén megjelent első éves hallgatókat és a vendégeket.

Potápi Árpád János, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnöke is köszöntötte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén megjelent első éves hallgatókat és a vendégeket. A szeptember 20-án tartott eseményre Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester kísérte el Bonyhád polgármesterét.

Józsefváros, Kapuvár, Rakamaz és Szendrő mellett Bonyhád Önkormányzata anyagilag is támogatta az intézményt, mely összeget a főiskola egyik termének felújítására fordított.

 

 

 

 

Potápi Árpád János ünnepi köszöntő beszéde:

 

Tisztelt Rektor Úr, Elnök Asszony!

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Fiatalok!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindnyájukat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és együtt ünnepelhetek Önökkel ezen a jeles eseményen.

 

A beregszászi főiskola a vidékhez szorosan kötődő Nagyságos Fejedelem nevét viseli, nem véletlenül, hiszen a Főiskola névadója, II. Rákóczi Ferenc életútja az egyik legfontosabb üzenetet közvetíti a mai magyarság felé. Rákóczi személyisége ugyanis magában hordozza az egész magyarságra jellemző karakterjegyeket: a szabadság megalkuvásmentes szeretetét, a céltudatosságot, a valamiért való küzdelem nemességét és a szívósságot. A Nagyságos Fejedelem mélységes hite, szabadságszeretete, bátorsága példaképül szolgál a mai magyarok számára is, éljünk a határ bármelyik oldalán. Ma is pontosan ezekre a tulajdonságokra van szükségünk a magyar nemzet gyarapodása felé vezető úton.

 

A magyar nemzet gyarapodása pedig elképzelhetetlen a fiatal nemzedék nélkül, Önök nélkül, kedves jelenlévő főiskolások, ugyanis Önök alapozzák meg a magyarság jövőjét. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges az oktatás fejlesztése, támogatása. A magyar nyelv ápolása, a magyarsággal kapcsolatot jelentő intézmények nélkül gyengül az identitás. A fiataloknak ismerniük kell gyökereiket, meg kell ismertetni velük a múltat, történelmünket, hogy tudják, hová tartoznak. Az a mindenkori nemzeti cél, hogy a külhoni nemzettársaink megmaradjanak magyarnak, megőrizzék és tovább akarják örökíteni identitásukat, csak abban az esetben valósítható meg, ha működnek a magyar egyházak, intézmények, szervezetek.

 

Ilyen intézmény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,amely Kárpátalja egyetlen önálló magyar felsőoktatási intézménye. A Főiskola a magyar anyanyelvű oktatás, a magyar azonosságtudat továbbörökítésének egyik alappillére, az az intézmény, amely magas szintű oktatásával lehetővé teszi egy magyar ajkú fiatal számára, hogy felfedezze, felébressze és megszilárdítsa a személyiségében rejlő kreatív erőt, felszínre hozza a mindnyájunkban benne rejlő kincset. A Főiskola azonban nem csak segít megszerezni a világban zajló dolgok megértéséhez szükséges tudást, hanem egyben olyan intézmény, ahol egy fiatal olyan közösségre talál, amely segíti a magyar lét, kultúra fennmaradását itt, Kárpátalján. A Főiskola olyan kutatóműhely és kulturális központ is, amely elsődleges célként a kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulását, tudományos és munkaerőpiacon való versenyképességét elősegítő magas szintű anyanyelvi felsőoktatás biztosítását, fejlesztését tűzte feladatául, és 17 éve töretlenül dolgozik ezért.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Kormány megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít a külhoni magyar tannyelvű oktatás fenntartására és fejlesztésére, kiemelten kezeli a magyar oktatási intézmények támogatását. Ki kell emelni egy fontos mérföldkövet a kárpátaljai magyar felsőoktatás-fejlesztés tekintetében. 2013. április 26-án Orbán Viktor miniszterelnök úr Beregszászon elvi együttműködési megállapodást írt alá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlesztéséről. Célunk, hogy közösen fejlesszük és erősítsük a kárpátaljai magyar felsőoktatást a magyar nemzeti közösség gyarapodása érdekében, és ebben a Rákóczi Főiskola a Magyar Kormány stratégiai partnere.

 

Tisztelt Ünneplő Közönség!

A külhoni magyar felsőoktatás kapcsán elmondható, hogy az utóbbi két évtizedben bővült a magyar nyelvű felsőoktatási kínálat a Kárpát-medencében. Az egyetemi oktatásnál több esetben nőtt a magyar hallgatók, illetve a magyar nyelvű oktatásban részt vevő hallgatók száma, arányuk viszont továbbra is elmarad a többségi lakossághoz képest. Feladatunk elérni, hogy a külhoni magyar értelmiség felülreprezentált legyen, hiszen a magyarság gyarapodásának – ahogyan Széchenyi István fogalmazott – feltétele a „közértelmesség” emelése. A magyar nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye, hogy létrejöttek ezen magyar felsőoktatási intézmények. Ezek olyan mértékben gátolják az asszimilációt és segítik elő a magyar identitás reprodukcióját, amelynek hatása felbecsülhetetlen.

Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatást is beleértve, egységes Kárpát-medencei oktatási térben szükséges és érdemes gondolkodni. Ez az egész térség versenyképességét is javítja. A tapasztalatok azonban rávilágítottak arra, hogy a versenyképes tudás biztosításához az intézmény léte mellett fontos, hogy a szakkínálat kiegyensúlyozott legyen, alkalmazkodjon a munkaerőpiaci igényekhez.A Magyar Kormány ezért is támogatja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, mert olyan új szakokkal bővíti kínálatát, amelyek az említett igényekhez alkalmazkodnak, valamint a felsőoktatási szakképzés elindítását is tervezi, ami szintén fontos a kárpátaljai magyarság versenyképessége, munkaerőpiaci helytállása szempontjából.

 

Tisztelt Egybegyűltek!

A beregszászi főiskola tanévnyitó ünnepségére gyűltünk össze a beregszászi református templomban. Tudjuk, hogy a munka, amely az oktatókra és a hallgatókra az idei tanévben vár, nem mindig lesz egyszerű, mert az élet olykor tartogat váratlan meglepetéseket. Az új tanév új feladatokat és új lehetőségeket is kínál. Kívánom a főiskola minden hallgatója és előadója számára, hogy éljen az új lehetőségekkel, és felelősséggel lássa el feladatát.

Befejezésül, kérem, engedjék meg, hogy beszédemet Brunszvik Terézt idézve zárjam: „Nevelés teszi az embert, és az ember a hazát”.

A Rákóczi Főiskola új tanévének megnyitásakor mindnyájuk számára tudásban, eredményekben, élményekben gazdag tanévet, valamint eredményes és örömteli munkát kívánok.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Vissza
E-ügyintézés
Eseménynaptár
Bonyhádi TermálfürdőBONYCOMFűtőmű Kft.Mezőföldvíz