Elhunyt Krähling Dániel

Elhunyt Krähling Dániel

Elhunyt Krähling Dániel. Az evangélikus egyház egy meghatározó személyisége távozott tőlünk a 78. születésnapja után nem sokkal. Bonyhád város vezetése mély megrendüléssel értesült a történtekről, és együttérzését fejezi ki a családnak.

Krähling Dániel 1946. január 3-án született Gyönkön, ahol édesapja pap volt. A gimnáziumi éveit itt kezdte, de az érettségit már Bonyhádon szerezte, mivel édesapja időközben Bonyhádra került lelkipásztorként. Budapesten tanult teológiát, 1969-ben lett pappá szentelve, és ugyanebben az évben házasodott.
1970-ben – édesapja halálakor – került Bonyhádra, mint a helyettese, 1972-től pedig megválasztott lelkészként szolgált itt. 1993-tól az egyházkörzet elöljárója volt. 2011-ben nyugállományba vonult, de a német nyelvű istentiszteleteket haláláig megtartotta. 1990-től rendszeres vendége volt a német nyelvű „Wort zum Sonntag” rádióműsornak, a Magyar Rádió regionális adásának.
A közéletben is aktív volt: a rendszerváltás után belépett az MDF-be, tagja volt a városi képviselő-testületnek és a német önkormányzatnak. Krähling Dánielnek nagy szerepe volt Bonyhád német testvértelepülésével, Wernauval való kapcsolatok újjáélesztésében, (1989 óta volt kapcsolat). Fellépett azért, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium a rendszerváltás után ismét az evangélikus egyház fenntartása alá kerüljön.
A Bonnharder Nachrichten német nyelvű helyi lap indításakor segített szerzőként, fordítóként, vallási témáknál tanácsadóként és lektorként. De az idő előrehaladtával egyre inkább kivonta magát a szokásos feladatai alól a nehézkes egészségügyi állapota miatt.
A tevékenységét Bonyhád városa 2000-ben Perczel-díjjal méltatta és a Gyalog István-díjat is megkapta 2017-ben.
Az elkötelezett egyházi szolgálatát elismerve 2023. november 10-én a Magyarországi Evangélikus Egyháztól megkapta az Ordass díjat. Szinte egész életében Bonyhádhoz és az egyházközösséghez kötötte szolgálata. A fiatalokkal való munka a szívügye volt, valamint a magyarországi németek történelme és a nyelvi gyökerei nagyon fontosak voltak számára. Egy interjúban azt mondta, hogy valószínűleg ő az utolsó evangélikus lelkész Magyarországon német anyanyelvvel, azaz ő beszéli már csak a német tájszólást. Elhivatott lelki vezető, hatalmas tudású polihisztor, barátságos, bölcs ember, mindig derűlátó, jókedvű, kedves barát. Elkötelezettsége, munkájának jelentősége az evangélikusság, a németség felé megkérdőjelezhetetlen. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szellemiségében a mai napig tetten érhető az ő példamutató munkássága. A hobbiját, az éneklést a továbbiakban csak az angyalok hallhatják. Kedves Dani bácsi! Már most hiányoljuk a humorodat, a tanácsaidat és a válaszaidat a kérdéseinkre. Nyugodj békében!

Dani bácsi temetése január 26-án 15:00-kor lesz a Bonyhádi Evangélikus Temetőben.

Daniel Krähling
1946-2024
Eine markante Persönlichkeit der evangelischen Kirche ging einige Tage nach seinem 78. Geburtstag für immer von uns.
Daniel Krähling erblickte am 3. Januar 1946 in Jink das Licht der Welt, wo sein Vater Pfarrer war. Das Gymnasium begann er hier, das Abitur machte er 1964 jedoch schon in Bonnhard, da sein Vater inzwischen als Seelsorger nach Bonnhard kam. In Budapest studierte er Theologie, 1969 wurde er zum Pfarrer geweiht, im selben Jahr heiratete er.
Nach dem Tod seiner Vaters kam er 1970 als Vertretung nach Bonnhard, von 1972 an diente er hier als gewählter Pfarrer. Von 1993 an bekleidete Daniel Krähling auch den Posten des Seniors im Kirchendistrikt. Um diese Zeit begannen Verhandlungen über eine Partnerschaft zwischen den evangelischen Kirchen in Bayern und Ungarn, dabei spielte er ebenfalls eine Bahnbrecher-Rolle. 1996 reiste unter seiner Leitung eine Delegation nach Erding, wo auch Vertriebene Bonnharder lebten, zur Vertragsunterzeichnung.
2011 ging Daniel Krähling in den Ruhestand, doch die deutschsprachigen Gottesdienste hielt er bis zu seinem Tod. Von 1990 an war er regelmäßiger Studiogast der deutschsprachigen Sendung „Wort zum Sonntag“ im Regionalstudio Fünfkirchen des Ungarischen Rundfunks.
Auch im öffentlichen Leben war er aktiv, nach der Wende trat er MDF bei, war Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sowie der Deutschen Selbstverwaltung Bonnhard. Daniel Krähling wirkte auch tatkräftig mit, als die erste Städtepartnerschaft von Bonnhard mit Wernau neu belebt wurde (eine Partnerschaft existierte bereits seit 1989). Er setzte sich auch engagiert dafür ein, dass der Träger des ursprünglich evangelischen Bonnharder Gymnasiums Petőfi Sándor, nach der Wende wieder die evangelische Kirche wurde.
Beim Start der Bonnharder Nachrichten half er als Autor und auch als Übersetzer, bei religiösen Themen zusätzlich auch als Berater und Lektor mit. Doch mit den Jahren zog er sich wegen seiner schwächer werdenden Gesundheit von etlichen seiner regelmäßigen Beschäftigungen allmählich zurück.
Seine Tätigkeit wurde von der Stadt mit dem Perczel-Preis gewürdigt (2000) und er bekam auch den István Gyalog Preis (2017).


Für seinen engagierten pastoralen Dienst erhielt Daniel Krähling am 10. November 2023 den Ordass-Preis der Evangelischen Kirche in Ungarn. Bis auf wenige Jahre war dieser Dienst mit Bonnhard und seinen Filien verbunden. Ihm war die Arbeit mit jungen Menschen seit jeher eine Herzensangelegenheit, weiterhin hielt er die Geschichte des Ungarndeutschtums und die Pflege der sprachlichen Wurzeln für sehr wichtig. In einem Interview betonte Pfarrer Krähling, er sei wohl der letzte evangelische Seelsorger in Ungarn mit deutscher Muttersprache, d.h. der auch noch eine Mundart spricht. Seinem Hobby, dem Singen, wird er von nun an im Chor der Engel frönen.
Lieber Dani, deinen Humor, deine Ratschläge und Antworten auf unsere Fragen werden wir vermissen.
Ruhe in Frieden!

/Német szöveg: Lohn Zs./

Megosztás