Elfogadták a költségvetést a vezetők, 4,1 milliárdból gazdálkodhat Bonyhád

Elfogadták a költségvetést a vezetők, 4,1 milliárdból gazdálkodhat Bonyhád

A február 14-ei képviselő-testületi ülés is egy megemlékezéssel kezdődött, akárcsak az azt megelőző. Ezúttal Kolozsiné Gergely Cecília, a Felvidéki Egyesület elnöke, a helyi közösségért példaértékű munkát végző szervező emléke előtt tisztelegtek a város vezetői. Ezt követően tárgyalták meg az ülés napirendi pontjait.

– Az év legfontosabb napirendje következik – így vezette fel Filóné Ferencz Ibolya a város 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét a február 14-ei ülésén. Bonyhád polgármestere kifejtette, 4,1 milliárd forintból gazdálkodhatnak az idei évben. A költségvetés az önkormányzat és a közös hivatal mellett valamennyi intézmény számára is nyugodt, magabiztos működést tesz lehetővé. Kiemelte azt is, hogy jelentős fejlesztési tartalékkal terveztek, és a korábbi évek gyakorlatát követve a takarékosság elvét szem előtt tartva állították össze. Ezt igazolja a 2023-as évről áthozott közel 1 milliárd forint maradvány is, amely szintén hozzájárul a 2024-es esztendő kiegyensúlyozott működéséhez. – Azt is fontosnak tartom, hogy valamennyi intézmény költségvetési kérését sikerült beépítenünk, a civil szervezeteknek pedig minden eddiginél több, közel 100 millió forintot tudtunk elkülöníteni. Ebben benne vannak azok a kiemelt szervezetek is, mint például a polgárőr egyesület, vagy éppen az önkéntes tűzoltó egyesület, utóbbiak idén ünneplik fennállásuk 150 éves évfordulóját. A sportegyesületek működését 32 millió forinttal és ugyancsak jelentős tartalékkerettel segítjük – amennyiben változások következnének be a csapatok életében – foglalta össze a polgármester. Filóné Ferencz Ibolyától azt is megtudtuk, hogy százalékos megoszlásban 17,4 %-os a költségvetésben a fejlesztési arány. De ebben még nincsen benne uniós forrás, egyéb támogatás. Ez egy olyan arány – vélekedett –, amelyre méltán lehet büszke egy városvezető. Ugyanis a 17,4%-os fejlesztési arány a város erejéről, fejlesztési képességéről tesz tanúbizonyságot. Ugyanakkor bízik benne, hogy az uniós pályázatok lehívásával mind a büdzsé főösszege, mind a fejlesztési arány milliárdokkal, illetve jónéhány százalékkal emelkedik. Felidézte, hogy összesen már tíz benyújtott pályázattal rendelkeznek, ezek közül többet országosan elsőként nyújtottak be. Emellett további nyolc előkészítésének, beadásán dolgoznak annak érdekében, hogy a Bonyhád számára maximálisan lehívható 5 milliárdos keretösszeget kihasználják a város további fejlesztése, bővítése érdekében. Filóné Ferencz Ibolya azt is örömmel nyugtázta a napirendnél, hogy a költségvetés 12%-os általános béremelést is lehetővé tesz. Ez közel 300 embert érint. Az előterjesztés szerint a helyi döntésen alapuló béremelés a minimálbéren foglalkoztatottakat nem érinti, mivel ők 15%-os központi emelésben részesültek. A garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozók esetében a kiegészítő emelés a központi béremelés és a helyi döntés közti különbözet, azaz 2%, továbbá a pedagógusoknál az átlagos 32,2%-os központi béremelés következtében a helyi döntés alapján történő emelés szintén nem kerül beépítésre. A képviselő-testület a január 31-i testületi ülésen döntött a Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a 2024-ben alkalmazható illetményalap összegéről, amely 12%-os emeléssel 62.850 Ft-ra nőtt. Az emelés a rendelet-tervezetbe beépítésre került. A közművelődési intézmények dolgozói esetében a Kormány 682/2021. (XII.6.) rendeletében meghatározott, a kulturális ágazatot érintő 20 %-os mértékű bérfejlesztést hagyott jóvá 2022. január 1-jétől, amelyhez a központi forrást 2024. évre is biztosította. Az intézmény dolgozói részére a 12%-os helyi döntésen alapuló béremelés került beépítésre. A személyi juttatások rendelet-tervezet szerinti összege 1.234.051.000 Ft, amely az előző évhez képest 16,58 %-kal magasabb – olvasható a költségvetési rendeletben, amelyet valamennyi képviselő megszavazott a tanácskozáson. Egy másik fontos, a lakosságot közvetlenül érintő napirendről is döntöttek a képviselők a szerdai ülésen. Mint ismeretes, sajnálatos módon nemrégiben elhunyt dr. Cseh Miklós, a III. számú körzet háziorvosa, aminek következtében megüresedett a praxis. Az ellátás helyettesítésére átmenetileg a BO-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel, azaz dr. Kovács Katalinnal kötött határozatlan időre szóló szerződést az önkormányzat. Jelenleg is – mint a körzet működtetője – az önkormányzat gondoskodik 2024. január 1-jétől az asszisztensek alkalmazásáról, továbbá a háziorvosi körzet mindennapi működéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Mind az önkormányzat, mind a lakosság érdeke az, hogy a – jelenleg fele rendelési időben ellátott – helyettesítést mielőbb felváltsa a Bonyhád III. számú háziorvosi körzet teljes rendelési időben történő működtetése, a körzetet önállóan ellátó háziorvos közreműködésével. Dr. Németh Csaba 2024. április 1-jétől vállalja a körzet helyettesítéssel való ellátását személyesen közreműködő orvosként teljes rendelési időben, így a grábóci helyszínen is – egészségügyi szolgálati jogviszony keretében. A jelenlegi szakdolgozók megtartása mellett egy további szakdolgozó alkalmazásával kívánja a feladatot ellátni. Dr. Kovács Katalin doktornő továbbra is vállalja a körzet helyettesítését. – Sokszor évek telnek el, amire sikerül egy-egy üres körzetbe orvost találni. Ezért is örülök annak, hogy a mi munkánk és a tárgyalásaink mielőbbi sikert eredményeztek. Dr. Németh Csaba kiváló belgyógyász, fiatal kora ellenére rendkívül tapasztalt és nem mellékesen a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházat vezette 2023 december 31-ig – világított rá a polgármester, aki ezúton is megköszönte dr. Kovács Katalin segítségét. Ezt és az ülésen tárgyalt valamennyi napirendi pontot támogattak szavazatukkal a város vezetői.

Megosztás