Adók módjára behajtandó köztartozások

Az ügy rövid leírása:
Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt (pl. közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, megelőlegezett gyermektartásdíj stb.).

Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás.

Az ügyintézés kezdeményezhető: A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás.

Kapcsolódó dokumentumok: 

Az eljáráshoz nem kapcsolódik nyomtatvány.

Kapcsolódó jogszabályok:
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke:
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik.

Ügyintézési határidő:

 Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedésére az elévülési határidőig van lehetősége.

Fizetési határidő és számlaszám:
Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket a Bonyhád Város Önkormányzat Idegen bevételek számlára (50438008-10010897) kell teljesíteni.Ügyintézés:

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály Adócsoport
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Tel: 74/500200 Fax: 74/500280

Ügyintézők: Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu