Anyakönyvi igazgatás

Illetékmentes a születéssel, házasságkötéssel, örökbefogadással, tartással, gondozással, halálesettel kapcsolatos eljárás, a nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavítása, az anyakönyvi kivonat kiállítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány, nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéshez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés, a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás, a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén -függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kérik a névváltoztatást,- 10.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak  külön-külön meg kell fizetni.  Az igazgatási szolgáltatási díj összegének befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetni. Az átutalás összege: 10.000,- forint. Számlaszám: 10023002-00299592-00000000. Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve. Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltozási kérelemhez csatolni szükséges.

2014. július 1-vel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK), ami azt jelenti, hogy 2014. július 1-je után anyakönyvezett bármilyen anyakönyvi eseményről bármelyik települési anyakönyvvezetőtől igényelhető anyakönyvi kivonat. 

2014. július 1-ét megelőző papír alapú anyakönyvi  bejegyzésekről előbb kérni kell az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy rögzítse be az eseményt az EAK-ba, és azután  bármelyik települési anyakönyvvezetőtől kérhető az anyakönyvi kivonat kiállítása.

Ügyintézők:
Budainé Szomolai Csilla 74/500-234 anyakönyvi igazgatás
Lengyel-Dobribán Laura 74/500-233 haláleset anyakönyvezése, hagyatéki ügyek

Az alkalmazott jogszabályok:  1993. évi LV. tv., 2016. évi CL. tv., 1990.évi XCIII. tv. 2010. évi I. tv. 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet, 2010. évi XXXVIII. törvény, 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet, 174/2017. (VI.30.) Korm. rendelet