Ebnyilvántartás

A jegyző az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez és ez alapján nyilvántartást vezet és a járási állategészségügyi hatósággal ellenőrzi a négy hónaposnál idősebb ebek transzponderrel történt megjelölését.

Ügyintéző: Lengyel-Dobribán Laura

Az ügyintézés kezdeményezhető: a nyilvántartásba vétel az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen), illetve az ellenőrzés hivatalból.

Ügyintézési határidő: –

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: a www.bonyhad.hu oldalról letölthetők, vagy a Hatósági Osztályon személyesen igényelhetők.


Ebnyilvántartás