Fás szárú növény (fák és cserjék) kivágása iránti engedélykérelem, növénykarbantartás

Ügyintézők: László Zoltán, Kaiser Mária
Ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból, vagy kérelem alapján
Ügyintézési határidő: 21 nap, bizonyos esetben: 45 nap
Ügyintézés díja: illetékmentes

Kapcsolódó nyomtatványok: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet, vagy azzal megegyező tartalmú kérelem, ügyintézők tájékoztatása

Alkalmazott jogszabályok:  2016 évi CL. törvény ; 1996. évi LIII. törvény; 2013. évi CLXV. törvény; 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet; 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet; 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet; 11/2008.(IV.11.) sz. önkormányzati rendelet; 9/2004 (VIII.27.) önkormányzati rendelet; 12/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet

Megjegyzés: A lakosság bejelentést tehet (nem kell fakivágási kérelmet benyújtani) a Jegyzőnek, ha közterületen száraz, balesetveszélyes fa található. Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie.


Fás szárú növény kivágása iránti engedélykérelem, növénykarbantartás