Földhirdetmények kifüggesztése

Földhirdetmények kifüggesztése

Az önkormányzati hivatal illetékességi területén lévő mezőgazdasági célú földterületek haszonbérbeadásához, ill. adásvételéhez kapcsolódó kifüggesztési eljárás.

Ügyintéző: Palkó Helga

Ügyintézési határidő: a kifüggesztés ideje haszonbérlet esetén 15 nap, adásvétel esetén 30 nap. Ebbe az időbe nem számít bele a hirdetmény kifüggesztésének és a levételének napja.

Az ügyintézés díja: illetékmentes

A 2022. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozás értelmében az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést már nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell benyújtani, hanem a mezőgazdasági igazgatási szervnek. Ha a földhivatal az előzetes vizsgálat során kifüggesztésre alkalmasnak találja az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt, és a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közlés végett.

A hirdetmények a https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu oldalon tekinthetők meg.

Az elfogadó jognyilatkozat megtételével, átvételével kapcsolatos jogszabályok nem változtak, továbbra is kizárólag személyesen nyújthatják be a jogosultak az elővásárlási vagy előhaszonbérleti jognyilatkozatokat a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Alkalmazott jogszabályok: 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rend., 2021. évi CL. törvény.