Gépjárműadó

Ügyintézés helye:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
 Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500-200

A 2021. január elsejétől hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni a NAV 2021. évben kiadott határozata alapján.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása stb.) az adóhatósági feladatokat továbbra is Bonyhád Város Önkormányzat Adóhatósága végzi.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat Bonyhád Város Önkormányzat 50438008-10010983 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott a NAV számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adómentes (pl. súlyos mozgáskorlátozott mentesség) gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően az új mentességekről (Gjt. 5. §), vagy adókedvezményekről (Gjt. 8. §), az adózóknak a bejelentési kötelezettséget a NAV fele kell megtenni.

Az ezzel kapcsolatos információk a NAV honlapján megtekinthetők. https://www.nav.gov.hu 

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu