Gyámhatósági igazgatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján a jegyző, mint gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetét.

Ügyintéző: Molnár Sándorné

 Az ügyintézés az ügyfél kérelmére indul a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, amely benyújtható személyesen a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályánál, illetve letölthető a tájékoztatáshoz csatolt mellékletből.

 Szükséges iratok: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolások.

 Ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 Ügyintézés díja: az eljárás költség- és illetékmentes


Nyomtatványok: