Hagyaték leltár

Ügyintéző: Lengyel-Dobribán Laura (kirendeltségek ügyintézői)

Leltározni kell a hagyatékban lévő belföldön fekvő ingatlant, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést, lajstromozott vagyontárgyat, valamint az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja. A leltározást – törvényben meghatározott kivételekkel – a jegyző végzi.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, erre rendszeresített nyomtatványon.

Az alkalmazott jogszabályok: 2010. évi XXXVIII. törvény, 2016. évi CL. tv., 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet.

Póthagyatéki ügyintézés

A póthagyatéki eljárás a hagyatékban érintett kérelmére indul el. A kérelmező a kérelmet személyesen vagy levélben juttathatja el az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalba vagy Közös Önkormányzati hivatalba. A kérelem benyújtását követően az eljárás megegyezik az alap hagyatéki eljárással. A kérelemben szükséges megjelölni a hagyaték tárgyát. A kérelemhez célszerű csatolni a hagyaték-átadó végzés másolatát.

Az ügyintézéshez szükséges:

  • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata
  • belföldön fekvő ingatlan esetén helyrajzi szám, bármely régi adás-vételi szerződésről, tulajdoni lapról,
  • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság esetén tagsági szerződés, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés az alapító okirat,
  • lajstromozott vagyontárgy esetén lajstrom lap
  • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon esetén bármely fellelhető irat
  • utolsó fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszámot tartalmazó irat, nyugdíjas szelvény
  • az elhunyt nevén szereplő bankszámla esetén bankszámla kivonat
  • az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok forgalmi engedély vagy törzskönyv
  • értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás esetén az értékpapír, a részvény
  • az öröklésben érdekeltek személyes adatai