Helyi iparűzési adó

Ügyintézés helye:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
 Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500-200

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon
Helyi iparűzési adó számlaszáma: 50438008-10010763

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végez.
Az adó mértéke: 2%
Bevallási határidő: Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

Adófizetési határidők:

– Adóelőleg fizetési határidő március 15. és szeptember 15.

– A megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetének fizetési határideje az adóévet követő év május 31., illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

– Bonyhád Város Önkormányzata helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

– Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu