Hulladékkal kapcsolatos bejelentés

Illegális hulladéklerakással, településtisztasággal kapcsolatos bejelentések

Ügyintéző: Kaiser Mária

Ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból vagy bejelentés alapján

Ügyintézés díja: –

Alkalmazott jogszabályok: 2012. évi CLXXXV. törvény; 1995. évi LIII. törvény; 2013. évi CLXV. törvény; 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet; 11/2008 (IV.11.) önkormányzati rendelet; 11/2013. (IV.27.) önkormányzati rendelet

Ügyleírás: Az ügyintéző helyszíni szemlén jegyzőkönyvet készít. Amennyiben bizonyítható, hogy ki követte el az illegális szemétlerakást, határozatban kötelezi, hogy a hulladékot szállítsa a hivatalosan engedélyezett hulladéklerakóra, ennek nem teljesítése esetén hatósági eljárást (hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, kényszerintézkedések megtétele) kezdeményez ellene. Nem bizonyítható illegális szemétlerakás esetén, az ingatlan /ahová a szemetet lerakták/ tulajdonosát kötelezi a szemét elszállítására.