Idegenforgalmi adó

Ügyintézés:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
 Tel: 74/500-200

Bonyhád Város Önkormányzata helyi adóról szóló 21/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontjában foglaltaknak megfelelően.

Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja szerint az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig, vagyis a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig fizeti meg.

Az idegenforgalmi adó befizetésének módja:

– Készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 50438008-10010749 számú számlaszámra,
– E-Önkormányzat Portálon – ügyfélkapus azonosítás után – bankkártyával.

Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
– Bonyhád Város Önkormányzata helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
– Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu