Ipari igazgatás

A bejelentés – köteles tevékenység esetén – amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek – a tevékenység végzéséről igazolás kiadása és a tevékenység nyilvántartásba vétele. A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén az igazolás kiadását követően folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

Ügyintézők:  Szelei Orsolya

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: a bejelentés köteles tevékenység esetén az Ákr. szerinti sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, működési engedély köteles tevékenység esetén 30 nap;

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: a www.bonyhad.hu oldalról letölthetők, vagy a Hatósági Osztályon személyesen igényelhetők.

Szükséges iratok: egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás nyilvántartásba vételről, nem saját tulajdonú telephely esetén a bérleti szerződés másolata.

Az alkalmazott jogszabályok:  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, 35/1999. (X. 13.) BM rendelet, 1990.évi XCIII. tv., 2016. évi CL. tv.


Nyomtatványok: