Kútfúrás létesítése, üzemeltetése

Olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja és kizárólag talajvíz felhasználásával működik

Ügyintéző: Simonics Ottó
Ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból vagy kérelem alapján
Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges beadványok:

  • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet I.)/B, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján összeállított (mellékelten megküldött adatlapot)
  • a kút kiviteli terve (közműtervező készíti, aki az Országos Névjegyzék tagja)
  • kútfúrást végző személy jogosultságát igazoló dokumentum
  • méretarányos megvalósulási helyszínrajz
  • nyilatkozat, hogy a vízilétesítményre nem ivóvíz igény kielégítését szolgálja, valamint nem települ rá olyan vízellátó rendszer, melyet a közműre csatlakozó vízhálózattal összekapcsolnak.
  • nyilatkozat, hogy a vízkitermelés kizárólag talajvíz felhasználásával valósul meg
  • nyilatkozat, hogy a kitermelt víz használata során (amennyiben keletkezik) a keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem veszélyezteti, annak kezelése megoldott
  • nyilatkozat, hogy a létesítendő kút közelében nincs nyílt rendszerű

szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan jellegű létesítmény, amely

szennyeződést okozna

Üzemeltetési engedélynél: nyilatkozat, hogy a kivitelezés a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően készült.

alkalmazott jogszabályok: 2016 évi CL. törvény; 1995. évi LVII. törvény; 1996. évi LIII. törvény; 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet; 1990. évi XCIII. törvény; 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet


Nyomtatvány