Magánszemélyek kommunális adója

Ügyintézés helye:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
 Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500-200

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a garázs, a gépjárműtároló, a melléképület és a melléképületrész.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. özvegyi jog, haszonélvezet) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdoni hányad szerinti adóztatástól el lehet térni. Amennyiben az ingatlan egyik résztulajdonosa vállalja az adó megfizetését, ő lesz adó alanya. Új építésű ingatlan esetében az adókötelezettség a használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke:

– A lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület (kivéve pince, présház) 15.000 Ft

– Pince, présház, telek esetén 12.000,-Ft.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

– Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (személyi igazolvány, adókártya)
– Az ingatlan adatait tartalmazó dokumentum: tulajdoni lap másolata.
– Tulajdonváltozás esetén adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, hagyatékátadó végzés az ügy jellegétől függően.
 

Az adó megfizetési határidők:


– I. félévi adó: március 15. 
– II. félévi adó: szeptember 15. 
– Év közbeni adókivetés esetén az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint.
 
A megfizetés módja: 

 – Készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 50438008-10010725 számú számlára,

– E-Önkormányzat Portálon – ügyfélkapus azonosítás után – bankkártyával.

 
Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

– Bonyhád Város Önkormányzata helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

– Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény


Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Ge Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu


Nyomtatványok