Önkormányzati lakásügyek

Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások szociális vagy költségelven történő bérbeadásával kapcsolatos döntés-előkészítő feladatok. A szociális bérlakás elnyerésére pályázók közül a bérlő személyét a Humán Bizottság jelöli ki. Városi érdekből a piaci és költségelvű hasznosításra, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a szociális célú hasznosításra kijelölt lakás – meghatározott munkakört betöltő személy számára is – bérbe adható, de kizárólag a munkakör betöltésének idejére. A lakásnyilvántartásba vételi kérelem és a lakáspályázat formanyomtatványon nyújtható be.

Ügyintéző: Molnár Sándorné

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére személyesen

Ügyintézési határidő: a lakásigény benyújtása esetén 15 nap, lakáspályázat esetén a pályázat eredményéről szóló értesítés határideje: a bizottság döntését követő 5 nap.

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:www.bonyhad.hu oldalról letölthetők, vagy a Hatósági Osztályon személyesen igényelhetők.

Szükséges iratok:
1. A lakásnyilvántartásba vételi kérelemhez csatolandó a saját, illetve kereső családtagjai jövedelméről szóló igazolás, a személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve saját és családtagjai tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének másolata.  2. A lakáspályázathoz csatolandó a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élő, a pályázóval együtt költöző személyeknek a pályázat benyújtását megelőző háromhavi jövedelméről szóló igazolás.

Az alkalmazott jogszabályok: 1993. évi LXXVIII. tv., 10/2007.  (VI. 1.) önkormányzati rendelet.


Nyomtatványok