Szennyvízszikkasztó engedélyezése

Az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez

Ügyintéző: Kaiser Mária

Ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból, vagy kérelem alapján

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges beadványok:

Engedélyezési tervdokumentáció

 • (Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező készíti), ami tartalmazza:
  Helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt és az érintett területek helyrajzi számát és határoló vonalát
  Műszaki leírást + az engedélyezés feltételei teljesülésének igazolását
  Tulajdoni lap az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolására (ha az érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona, akkor a tulajdonos hozzájárulása)
 • tervező/kivitelező személy jogosultságát igazoló dokumentum
 • nyilatkozat, hogy a tisztított szennyvíz befogadója nem felszíni víz
 • szennyvíztisztító berendezés CE megfelelőségi engedélye
 • szikkasztási próba eredménye, melyet a tervező / kivitelező igazol

Szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha :

– az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

– a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

– a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak

alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény; 1990. évi XCIII. törvény; 1995. évi LIII. törvény; 1996. évi LIII. törvény; 1995. évi LVII. törvény; 214/2004 (VII.21.) Korm.rendelet; 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet; 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet; 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; 18/1996. (VI. 13.) KHVM; 9/2004 (VIII.27.) önkormányzati rendelet