Szociális igazgatás

Ügyintézők: Molnár Sándorné, Borbáth Krisztina

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok által biztosított települési támogatások intézése: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, ápoláshoz nyújtott települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás, időskorúak települési támogatása, rendkívüli települési támogatás (vis maior, temetéshez, létfenntartáshoz, gyógyszerkiadások viseléséhez, gyermekek rászorultsága esetén nyújtott támogatások), köztemetés intézése.

Az ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból vagy az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: általános ügyintézési határidő: Ákr. szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ügyintézés díja: a szociális ügyek intézése illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:www.bonyhad.hu oldalról letölthetők, vagy a szociális csoport irodájában, illetve a hivatal kirendeltségein személyesen igényelhetők.

Szükséges iratok: Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, illetve a konkrét ügyintézéshez kapcsolódóan az ügyintézők tájékoztatása alapján.

Az alkalmazott jogszabályok:  1993. évi III. tv., 2016. évi CL. tv., 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (Bonyhád), 2/2015 (II.27..) önkormányzati rendelet (Bonyhádvarasd), 2/2015 (II.27..) önkormányzati rendelet (Kisvejke), 3/2015 (II.17..) önkormányzati rendelet (Izmény), 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet (Mőcsény),  4/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet (Grábóc),  2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet (Kismányok), 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (Kisdorog)


Nyomtatványok