Talált tárgyak ügyei

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad. Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

Ügyintéző: Pausch Mihályné

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére személyesen

Ügyintézési határidő: 3 hónap

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. tv. XVII. fejezete