Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Ügyintéző: Dr. Márton Antal, Palkó Helga

Az ügyintézés indítható: bejelentés alapján vagy hivatalból.

Ügyintézési határidő: –

Az ügyintézés díja: –

Az alkalmazott jogszabályok: 2003. évi CXXXIII. törvény, 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet