Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

„Az oldal szerkesztés alatt”

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás
Ügyintézés
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel: 74/500-200

Ügyleírás

Az adózó adószámláján túlfizetés keletkezik a következő esetekben

– az adózó a fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be,

– adójóváírásra, törlésre kerül sor, 

– az adózó téves befizetést teljesít.

Amennyiben az önkormányzatnál az adózónak nem áll fenn adótartozása és bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, kérelem benyújtása alapján rendelkezhet a túlfizetés visszatérítéséről vagy más adóhatóságnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről. A kérelmet az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja nyújthatja be az adóhatósághoz.

Bármely adónemben fennálló tartozás esetén a más adónemben meglévő túlfizetés nem igényelhető vissza, az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével.

A túlfizetés visszaigénylésének további feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (pl. NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás, ebben az esetben kérheti, hogy túlfizetése a tartozást nyilvántartó adóhatóság részére kerüljön átutalásra.

Az adóhatóság a nyilvántartott túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

Túlfizetés visszaigénylésének módja

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható:

– elektronikus formában az E-önkormányzati portálon vagy ePapíron,

– postai úton,

– személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A túlfizetés átvezetési és visszafizetési kérelem nyomtatvány megtalálható:

– E-önkormányzati hivatali portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu

– városi portálon a www.bonyhad.hu/hivatal/ügyintézés/ügyleírások

– ügyfélszolgálaton

A túlfizetés kiutalása

A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére, gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Eljárás díja

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfelek számára díj és illetékmentes.

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos értesítés

A túlfizetés kiutalásáról értesítés (határozat, végzés) nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla egyenlege alapján értesül az aktuális egyenlegéről.

Jogszabályi háttér

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2018. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

  1. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Ügyintézők:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint történik az alábbi beosztás szerint.

Lovász Enikő adócsoport vezető: A – B, Tel: 74/500268
E-mail: lovasz.eniko@bonyhad.hu

Györgyné Csiki Éva adóügyi ügyintéző: C – Gé, Tel: 74/500266
E-mail: gyorgyne@bonyhad.hu

Forrayné Hajdú Judit adóügyi ügyintéző: Gi – K, Tel: 74/500267
E-mail: forrayne@bonyhad.hu

Siszler Ágnes adóügyi ügyintéző: L – R, Tel: 74/500267
E-mail: siszler.agnes@bonyhad.hu

Balogh Erzsébet adóügyi ügyintéző: S – Zs, Tel: 74/500266
E-mail: balogh.erzsebet@bonyhad.hu


Nyomtatvány

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás