Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás

Olyan zenés-táncos rendezvények esetében kell az eljárást lefolytatni, amelyeket tömegtartózkodásra főszolgáló helyiséget tartalmazó építményben, ahol építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak, 300 főnél több személy tartózkodása várható, vagy szabadtéren tartanak, ahol a résztvevők létszáma várhatóan az 1000 főt meghaladja.

 
Zenés-táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Ügyintézők: Szelei Orsolya

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: 20 nap;

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:www.bonyhad.hu oldalról letölthetők, vagy a Hatósági Osztályon személyesen igényelhetők.

Szükséges iratok: biztonsági terv, tűzvédelmi szabályzat, építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és a tervezői nyilatkozatot, szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Az alkalmazott jogszabályok:  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet,1990.évi XCIII. tv., 2016. évi CL. tv.


Nyomtatványok

Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás