Értékeink: Agrár- és élelmiszergazdaság

Magyartarka szarvasmarha

Pirostarka bonyhádi tájfajta szarvasmarha