Bonyhádi Független Roma Egyesület

Képviselő: Babai László
Cím: 7150 Bonyhád, Dózsa György u. 14.
Telefonszám: 06 20 966 9088
E-mail cím: babailaci@freemail.hu
Honlap: http://users.atw.hu/bfre/

Szorosan együttmuködünk a helyi önkormányzattal, egyéb cigány és nem cigány szervezetekkel.
Az egyesület tagjai feladatuknak tekintik a minél szélesebb, valós érdekekre épülõ roma közösség teremtését, életkörülményeinek javítását, érdekeik képviseletét, és a felnövekvõ nemzedék sorsának iskolázottsági szintjének emelését.
Fõ tevékenységeink közé tartozik a munkaképes cigányok foglalkoztatásának szervezése, képzési, átképzési rendszerek beindítása, a helyi közmûvelõdés és erkölcs fejlesztése érdekében együttmuködünk az oktatási- kultúrális intézményekkel.
Szervezünk közéleti fórumokat, kultúrális és sportrendezvényeket, tanulmányi versenyeket.
Egyesületünk közremûködésével 2002-ben alakult meg a Bonyhád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata.