Bonyhádi Öregdiák Szövetség

Képviselő: Filó Tamás
Cím: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Telefonszám: 06 20 234-6466
E-mail cím: bonyhadioregdiakok@gmail.com
Honlap: http://www.boszlap.hu/

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség (BÖSZ) jogelődje 1936-ban alakult, majd a II. világháború alatt és után betiltott egyesület 1981-ben, az iskola alapításának 175. évfordulójára egybegyűlt lelkes öregdiákok döntésére újjászerveződött. Az újjáalakult egyesület célja lényegében azonos a régi szerveződésével: a barátság, az összetartozás, az iskola iránt érzett megbecsülés és szeretet ápolása. Legfontosabb feladatának, céljának tekinti a volt bonyhádi petőfisek gimnáziumhoz és városhoz való kötődésének erősítését, gondozását, a kapcsolattartást, valamint a mindenkori diákság és az öregdiákok közötti kapcsolatok kiépítését, a segítés különböző formáinak megtalálását, elősegítését.

Az évközi kapcsolatépítéseken, az érettségi találkozók szervezésén túl a legfontosabb eseménye az egyesületnek a BÖSZ Nap, amelyet minden év májusában rendezünk meg. Ezen a rendezvényen az 50 éve maturáltakat örökös diákká fogadja a gimnázium és a szövetség, valamint ekkor adjuk át a Koritsánszky Ottó-, a Gyalog István- és a Junior díjakat is.

Osztály- és évfolyamtalálkozó szervezése esetén segít: Tormássi Éva, BÖSZ küldött,
tel.: 06-20/824-6979, email: tormassi@freemail.hu

Az egyesület nyitott, tagja lehet bármelyik volt diák, de tagja lehet szövetségünknek bárki, pártoló tagként, aki a bonyhádi gimnázium mellett elkötelezi magát és egyetért az egyesület törekvéseivel.

BÖSZ-tagdíj, ill. pártolói tagdíj befizethető a 11746036-20007872 OTP Bank Nyrt. számlaszámra. Az összeg egységesen minimum 2.000 Ft. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizetett évet (pl.: 2020 tagdíj) és a befizető (leánykori) nevét.

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elektronikus Hírlevelet indított 2016 szeptemberétől, melyet havi rendszerességgel érhet el bármely érdeklődő az egyesület honlapján,
(www.bosz-lap.hu), a BÖSZ Hírlevél menüpont alatt, évfolyamonkénti bontásban, letölthető formátumban. A megadott e-mail elérhetőségre várjuk észrevételeiket, megjelentetni kívánt visszaemlékezéseiket, fényképeiket.

A gimnáziumban végzettek tablóit, név- és évszámszerinti keresőmóddal, az alábbi hivatkozáson keresztül érheti el: https://bosz-lap.hu/tablok