Bonyhádi Polgárőr Egyesület

Képviselő: László Krisztián elnök
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi Tér 12.
Telefonszám: 06 20 447-1483
E-mail cím: bonyhadipe@freemail.hu

A Bonyhádi Polgárőr Egyesület Tolna megyében, Bonyhád Város településén törvényesen működő, lakossági önszer­ve­ződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-meg­elő­zési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet.

Az Egyesület alapfeladatként:
a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,
figyelőszolgálatot,
a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.


Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:
a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás,
újjáépítés feladataiban,
valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá
a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában,
következményeinek felszámolásában,
a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági,
állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában,
a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,
a polgárok és javaik védelmében, az
állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
a rendezvények helyszínének biztosításában,
a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek
szakmai tevékenységének segítésében,
a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő
tevékenységben, valamint
a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.