Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület

Képviselő: Nagy Orsolya
Cím: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Telefonszám: 06 74 451-414
E-mail cím: gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com
Honlap: http://www.eletutegyesulet.hu/

Az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület célja az állam, az önkormányzat és a civil szféra összefogásában való részvétellel a kistérség hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családjaiban felmerülő szociális alapellátás felmérése és a felmerült problémák kezelése. Hozzájárul a családok szociális jólétének biztosításához.

Egyesületi Misszió: a Völgységi Kistérség területén élő hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségének megteremtése, információközvetítéssel, kulturális-, munkaerő-piaci- , prevenciós- programok szervezésével, érdekképviselettel és a térség szociális hálójának működtetésével.

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi:

– szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

> A kistérség lakosságának szociális állapotát veszélyeztető, ill. javítandó tényezők felmérése, az adatok elemzése.

> Javaslattétel a kistérség szociális problémáinak megoldására.

> A családi életciklusok során felmerülő problémákra épülő programok szervezése, lebonyolítása.

> Természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.

> A felmerülő szociális problémák enyhítése érdekében együttműködés szervezése az állam, az önkormányzatok és civil szféra között.

> Speciális csoportok szervezése, működtetése.

> Információnyújtás és közvetítés a kliensek felé a szociális ellátórendszerről.

> A kistérségben élő hátrányos helyzetű roma lakosok társadalomba való integrálásnak segítése, szociális helyzetének javítása szervezett programok keretében.

> A munka során szerzett szakmai tapasztalatok átadása, az Egyesület által szervezett konferenciák keretében.

> Fogyatékkal élők és családtagjaik részére programok szervezése, működtetése.

> Üzletviteli tanácsadás (TEÁOR száma: 702), közvetítői tevékenység folytatásához.

> Témamenedzselés, programkoordinálás (TEÁOR száma: 702205).

> Családi napközi, gyermekfelügyelet, korrepetálás.

> Fiatalok körében végzett bűnmegelőzési tevékenység.

> Munkaügyi szolgáltatások közvetítése.