Honismereti Kör (Vörösmarty Mihály Művelődési Központ)

Képviselő: Dr. Szőts Zoltán
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2
Telefonszám: 74/ 451 455

1974-ben Solymár Imre hozta létre, 1982-ben dr.Kolta László újjászervezte 25 éven át vezette. 2008-ban vette át tőle dr. Szőts Zoltán. A kör célja önként, egyénileg vagy csoportosan szolgálni a lakóhely és a munkahely, a szülőföld történelmének, kultúrájának megismerését és tiszteletét. A kör vállalja a nemzeti tudat és a hagyományok ápolását, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzését és gazdagítását, ezen belül az etnikai csoportok és nemzeti kisebbségek sajátos értékeinek ápolását. Ennek érdekében az előadások, könyvbemutatók, ismertetések megtartása mellett, a szülőföld, a táj, a haza megismerésére kirándulásokat szervez.