Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület

Képviselő: Schnell-Nagy Erika
Cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.
Telefonszám: 74/451-834
E-mail cím: konyvkultura.egyesulet@gmail.com
Honlap: www.bokonyvt.hu

Az egyesület céljai:

– A város és a kistérség kulturális életében való aktív részvétel,
– a Solymár Imre Városi Könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak fejlesztése,
– a könyvtár és a környező települések könyvtári rendezvényeinek támogatása,
– a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása.

Az egyesület feladata, tevékenysége:

– Az élethosszig tartó tanulás megvalósítása a könyvtárban fellelhető infrastruktúra és szellemi háttér segítségével
– Az iskolások bevonása levelezőversenyekre, ismeretterjesztő előadásokra, könyvtári foglalkozásokba
– Rendhagyó irodalomórák, érettségi felkészítő előadások szervezése
– Író-olvasó találkozók, rendezvények szervezése a lakosság kulturált szabadidő eltöltésére
– Kapcsolat kiépítése a testvérvárosok kulturális intézményeivel
– A kistérségben élő hátrányos helyzetű lakosok társadalomba való integrálásának segítése szervezett programok keretében
– Szakmai rendezvények lebonyolítása, szakképzésben való részvétel biztosítása