Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Bonyhád Csoportja

Képviselő: Surján József
Cím: 7150 Bonyhád, Móricz Zs. u. 1.
Telefonszám: 06 30 324-7536
E-mail cím: surjanjozsef52@gmail.com

A Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1989. február 4-án alakult meg Budapesten. A Lovagrend és a Szere- tetszolgálat jelmondata: a hit védelme és a szegények szolgálata, fő attribútuma a nyolc ágú máltai kereszt, mely Jézus szavaira utal a „nyolc boldogság-ról ( Máté 5, 1-10). A bonyhádi máltai csoport megalaku- lásának éve 1993. Világi keresztény csoport, tagjai római katolikusok, mindannyian õnkéntesek. Segítőik más felekezetből is vannak, szélesebb körből rekrutálódnak. A csoport taglétszáma 2020. januárjában 17 fő és a lelki vezető. Állandó támogatók száma 12, az esetenkénti segítők száma több mint 80, az évenkénti adományozók száma százas nagyságrendű. Ez teszi lehetővé, hogy évente több száz családnak tudnak ruhaneműt, húsvét és karácsony előtt tartós élelmiszert osztani (2019-ben több mint 400 család kapott tartós élelmiszert és ruhaneműt). Működési területük Bonyhád várost és a Bonyhádi Járás településeit foglalja magában. Jelmondatuk: a gyermekeket megajándékozzuk, a családokat segítjük, az időseket nem hagyjuk magukra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi Csoportja a segítő, a szolgáló szeretet bonyhádi keresztény közössége. Tagjaikat önkéntes munkájukban a szeretet, az alázat és az igazságosságra törekvés vezérli. Minden jó szándékú segítséget és adományt szívesen fogadnak (ruhanemű, a csecsemő kortól az idős korig, cipő, gyerekjáték, konyhai felszerelés, bútor, tartós élelmiszer stb.). Igyekeznek úgy adni, hogy azt méltósággal lehessen elfogadni. Perczel Mór utca 9. szám alatti (önkormányzati tulajdonú) helyiségükben minden hét szerda délutánján nyitva vannak. A kõrnyező községekbe támogatóik segítségével juttatják el az adományokat. A mindennapi munkán túl időseket és betegeket is látogatnak. Részt vesznek az egyházközség életében, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központja által szervezett eseményeken, helyi gyermek rendezvényeken. Hosszú évek óta az Advent előtti utolsó hét végén jótékonysági bált rendeznek, karácsony előtt minden évben a Máltai Szeretetszolgálat „Adni Öröm” országos akciója keretében tartós élelmiszert gyűjtenek. Az adományok szétosztásában csak a rászorultság számít. 2016 óta minden év novemberében vendégül látják az egyedül élő időseket és özvegyeket. Sok szervezet, intéz- mény és magánszemély támogatja a máltai csoport munkáját, így segítvén a szükséget szenvedőknek. A karitatív csoport lehetőségei szerint támogatja a szociális munkát végző szervezetek és intézmények munkáját, a kölcsö- nösség így a rászorultakat segíti. Legfőbb támogatóik: a Bonyhádi Plébánia, Wigand István plébános és katolikus egyházközség tagjai. A csoport vezetője 2015-től Surján József könyvtáros-népművelő, lelki vezetője 2015-től Wigand István plébános. A bony- hádi máltai csoport keresztény lelkisége, máltai szellemisége, évtizedek óta végzett munkája kisugároz a környe- zetére. A jót, az értéket képviseli, ebben kitartó, következetes és állhatatos. Munkájával hirdeti: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel. 20, 35.)