Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

Képviselő: Rácz Károly, Füller Imre
Cím: 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
Telefonszám: 06 74 451- 022
E-mail cím: info@magyartarka.hu
Honlap: www.magyartarka.hu

1989. június 16-án Bonyhádon 22 jogi és 16 magánszemély megalapította a Magyartarka Tenyésztők Egyesületét. Az alapítók célja a fajtát tenyésztő gazdaságok hatékonyabb érdekérvényesítése és tenyésztői munka segítése volt. Ebből, az idő előrehaladtával, egy hatékonyan működő, apaállat parkkal, spermakészlettel, jól felkészült szakemberekkel, központi teleppel rendelkező modern tenyésztő egyesület alakult.

Egyesületünk taglétszáma 2019. december 31-én 1395 tag. Tehénlétszámmal rendelkezik 1271 tag. Az egyesületi tagok tulajdonában 29.868 tehén található, melynek több mint fele (56 %) húshasznosítású, kevesebb mint fele, (44 %) kettőshasznosítású állományban termel. Egyesületünket és tagjainkat kiemelt pártoló tagok és pártoló tagok segítik. Vannak tiszteletbeli és tehénlétszámmal nem rendelkező tagjaink is. A tehénlétszám nélküli tagjaink főként inszeminátorok és olyan kutatók, egyetemi oktatók, szakemberek, akik az Egyesület fejlesztési munkáját segítik.

Az egyesület szakemberei a termelésellenőrzött állományokban rendszeresen elvégzik az elsőborjas tehenek küllemi bírálatát, annak érdekében, hogy a tenyészállatok küllemi tenyészértékkel is rendelkezzenek.

A törzskönyvezett magyartarka tenyészállatok létszámának növekedése is azt bizonyítja, hogy van a magyartarka marha tenyésztésének, tartásának van létjogosultsága, köszönhetően a piacosságának, a kedvező támogatási és pályázati lehetőségeknek.