Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete

Képviselő: Póthné Dr. Veres Gabriella
Cím: 7150 Bonyhád, Dózsa Gy u. 32.
Telefonszám: 06 74 450-349; 06 74 438-826
E-mail cím: meoszbonyhad1@freemail.hu
Honlap: www.mbegy.hu

A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületének alapítói célja, hogy Bonyhád és a város környező településeinek fogyatékkal élő lakosságát összefogja, segítséget nyújtva ügyeik intézésében, érdekeik érvényesítésében. 28 éve működik töretlenül, 1000- 1500 fős tagsággal. Egyesületünk alapítása óta tagja a Mozgássérültek Országos Szövetségének, jó kapcsolatot ápol a környező önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 1998. június 3o. óta közhasznú szervezetként tevékenykedünk, alapvető szempontnak tekintve a közhasznúság ismérveit, feltételeit. A működés törvényes feltételeinek betartását a 3 fős Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az egyesület munkáját tiszteletdíjas elnök, valamint a 11 fős vezetőség irányítja, éves munkaterv alapján. Minden évben beszámolunk tagságunknak az egyesület életéről, az elvégzett feladatokról, pénzügyi helyzetünkről a területi értekezleteken és a küldöttgyűlésen. Irodánkban kulturált körülmények között fogadjuk tagjainkat, illetve a hozzánk forduló érdeklődőket. Az iroda működtetése alapvető fontosságú az egyesület életében. Ez az a biztos pont, ahova tagjaink bármilyen problémával fordulhatnak, számítva a szakszerű segítségnyújtásra. Figyelemmel kísérjük a fogyatékkal élők helyzetét könnyítő lehetőségeket, az időseknek járó juttatásokat, továbbítva mindezt tagjaink felé, segítve mindezek elérését. Az információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés segítése mellett egészségügyi szolgáltatások, szabadidős programok szervezésével állunk tagságunk rendelkezésére. Beteg tagtársaink meglátogatása, 80. és 90. életévüket betöltő tagjaink felköszöntése, valamint a karácsonyi csomagosztás jelképezi a tagjainkkal való törődést, erősítve a gondoskodó közösséghez tartozás érzését. Tagságunk nagy része az egyesületi életben találja meg azt a közösségi teret, amely biztosítja az összetartozás előnyeit. Tevékenységünk, elért eredményeink a fogyatékkal élő, nagyrészt idős emberek életkörülményeinek javítását szolgálják.

Ügyfélfogadás:
Kedd: 8-12.-ig
Szerda: 8-12.-ig
Péntek: 8-12.-ig