Perczel Alapítvány

Képviselő: Péter Zsuzsanna
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
Telefonszám: 06 74 451-424
E-mail cím: perczel@perczel.szekszardiszc.hu

  • A hatékony tanítási, tanulási folyamat segítése.
  • Egyének és csoportok (tanulók, osztályközösségek, szakkörök, egyéb közösségek) kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése.
  • Diákszervezetek támogatása.
  • Hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanulóifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezések támogatása.
  • Tanárok és tanári munkaközösségek tudományos, a pedagógiai és a szakmai munkát megújító tevékenységének elősegítése, a tanulók személyiségformálása, szakemberré válása érdekében kifejtett különösen kiemelkedő munka elismerése.
  • A hatékony tanulói, illetve tanári tevékenység tárgyi feltételeinek javításához való hozzájárulás. A kollégiumi nevelő és oktató munka, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés elősegítése.
  • Perczel Mór emlékének ápolása