Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád

Képviselő: Steiner Józsefné
Cím: 7150 Bonyhád, Bethlen G. u. 8.
Telefonszám: 06 20 467 6870
E-mail cím: oszieva@freemail.hu

Völgység Néptánc Egyesület 1996-ban alakult. Néptánc együttesünkben több korcsoportban, heti 2 alkalommal tanulnak táncolni 6 éves kortól gyermekeink. 2015-ben megalakult felnőttekből álló népdalkörünk. Célkitűzéseink: a magyar néptánc kultúra értékeinek és a bukovinai székelység dalkincsének megismertetése, a néphagyományok megőrzése, ápolása, színpadra vitelének segítése. a néptánc és népi éneklés iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek sokoldalú képzése, fejlesztése tánccsoportjaink és népdalkörünk működtetésével, óvodai néptáncfoglalkozások vezetésével a népi kultúra valamennyi ágával foglalkozó civil szervezetekkel való kapcsolatok ápolása, tapasztalatcserékkel, találkozókkal, fesztiválokon való részvétellel Műsorainkon magyar népi gyermekjátékokat, népszokásokat, magyar néptáncokat valamint bukovinai székely népdalcsokrokat adunk elő. Rendszeres résztvevői vagyunk hazai és nemzetközi fesztiváloknak, városunk és környéke rendezvényeinek. Táncegyüttesünk arany minősítésű, népdalkörünk Arany Páva díjjal kitüntetett.

Néptánccsoportok művészeti vezetője: Steiner Józsefné

Népdalkörünk művészeti vezetője: Fekete-Sebestyén Ibolya