TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00001 Bonyhád Város fejlesztése 2021-2027

Fenntartható városfejlesztési stratégia támogatása – Bonyhád Város fejlesztése 2021-2027
Pályázat azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00001
Pályázat címe: Bonyhád Város fejlesztése 2021-2027
Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 80 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2029.01.30.


A Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés eredményeként az alábbi projektelemek valósulnak meg:

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítéseA 2021-27-es EU-s tervezési időszak fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikk hatálya alá eső városok fenntartható városfejlesztésre dedikált forráskerettel rendelkeznek, melynek felhasználására Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát kell készíteniük a 2021-27-es uniós költségvetési időszakra az IH módszertani kézikönyve és sablonja alapján.
A stratégia kiemelt hangsúlyt helyez a fenntarthatóság, különösen a pénzügyi fenntarthatóság bemutatására és egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet megvalósító, várostérségi megközelítést alkalmazó városfejlesztési gyakorlat kialakítására.

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítéseA TVP a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztéseinek összefoglaló dokumentuma. Szerepel benne valamennyi, a város hét éves TOP Plusz keretére tervezett beruházás, akció, azok indikatív forrása, megvalósítási helyszíne (városrész vagy várostérségi szinten), a fejlesztések számszerűsíthető eredményei, valamint a beruházások indításának ütemterve.
A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia részeként kidolgozásra kerül: Városi zöld finanszírozási keretrendszer, Digitális akcióterv valamint Üzleti modell és üzleti terv az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozóan.

A TOP Plusz keretére tervezett beruházásokhoz szükséges további stratégiai dokumentumok készítése:Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv, A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring rendszer kialakítása, Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, Fenntartható Mobilitási Terv és Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv és Települési környezetvédelmi program.