TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00001 #BONYHÁDÖSSZEKÖT

Pályázat azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00001
Pályázat címe: #BONYHÁDÖSSZEKÖT
Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 30.430.316,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 11. 16.

A Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés középpontjában az ember, a helyi közösség áll. A projekt címével a jövő nemzedék nyelvén kifejeztük azt a létező szervező erőt, amit egy település a történtével, hagyományaival, a közösségeivel jelent és a jövő számára is különösen fontossá vált. “Hashtag”#BONYHÁDÖSSZEKÖT A program eredményeként fejlődik Bonyhád város több, mint tizenháromezer lakosának, közösségeinek egymás iránti felelősségtudata, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak vagy növekednek a szükséges kompetenciák az önkéntesség, a helyi identitás, valamit a településhez, térséghez való kötődés. A programok, rendezvények következtében a humán erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település közösségeinek életében. A fejlesztés stratégiája a közös jövőkép elérését célzó, az együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott célokból és feladatokból szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak. Első lépésként szükséges feladat a közösségek részvételének mozgósításához, a közösségi munkamódok, a közösségi tervezéshez a megfelelő eszközök kialakítása: webfelület, e-mail csoportok kialakítása, fórumok előkészítése, a célcsoportok sajátosságaihoz való illesztése. A Módszertani útmutató alapján a közösségi tervezés módszertanával elkészülnek a közösségi interjúk (legalább 30 db), a közösségi beszélgetések, a közösségi igényfelmérés alapján a helyi cselekvési terv és rendezvénynaptár. Elkészül a megújított helyi esélyegyenlőségi program, megújított közművelődési rendelet, aktualizált projekt költségvetés, megújított stratégiai dokumentum, a település Sportkoncepciója. A konzorciumi partnerként a projektben résztvevő közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények együttműködésével megvalósul a település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele. 2017-ben kiadásra kerül a Bonyhád Lexikon, az a helytörténeti munka, melynek megismertetése, társadalmasítása a projekt egyik fő célja. A konzorcium negyedévente négy rendezvény valósít meg félévente nyolcat. Havonta más-más konzorciumi partner rendezi meg a HCST-ben elfogadott programját, éves szinten minden megvalósító 4 rendezvényt szervez.