DDOP-5.1.5/B-09-2009-0031 „Belterületi vízrendezés Bonyhádon”

Bonyhád Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program DDOP-Települési bel- és külterületi vízrendezés című konstrukciója keretében sikeres pályázatot nyújtott be Bonyhád belterületi vízrendezésére. A projekt megvalósításának összköltsége 83 710.150.-Ft, melyből a megítélt támogatás összege 75 339 135 Ft, az önkormányzat által biztosított önerő pedig 8 371.015 Ft.

A projekt tartalma: 

  • Völgység Malomárok 6+942 szelvényében lévő áteresz átépítése: A környező területen magas a belvíz, az áteresz magasabban fekszik a medernél, a hozzá kapcsolódó már meglévő árok szintén sekély. A belvíz, el nem folyt csapadékvíz veszélyezteti az épített műtárgyakat (ivóvízbázis vastalanítója, kutak) és a területen lévő kertek művelését lehetetleníti el.
  • Rákóczi u. 142. számú ház területén és az előtte lévő téren zárt csapadékcsatorna tervezése a Dózsa Gy. utca, Bocskai utca vizének átvezetésére 100 fm hosszban és a szükséges rávezetések áttervezése: Rákóczi utca 142-es számú ház előtti kis térszerű terület a mélypont, melynek vízelvezetés szempontjából a rendezése nem megoldott. Mind a Dózsa utcából, mind a Bocskai István utcából jövő csapadékvíz ezen a területen gyűlik össze, hiszen ezek az utcák jelentősen a tér irányába lejtenek. Továbbá a Dózsa utca ezen szakaszán a vízelvezető árok nincs kiépítve, a csapadékvíz az utcán keresztül folyik a térre.
  • Borbély utcára merőleges terület vízelvezetése D-i övárokba Borbély u. és 6. sz. főközlekedési út közti területek víztelenítésére. Borbély utca alatti áteresz felett és alatt nyílt árok kiépítése D-i övárokig 300 m hosszban, meglévő áteresz és akna tisztítása Borbély utca alatt: a város egyik mélyponti utcája. Vízelvezetők elhanyagolt állapotban. A magasabb területről érkező csapadékvíz ezen a lankásabb részen lelassul, lerakja hordalékát, mely fokozottan problémát okoz. Környező területeken magas és szinte állandóan felszíni a csapadék és belvíz. Csapadékosabb időszakokban a belvíz megjelenik a házak alagsoraiban, pincékben és a terület legmélyebben fekvő udvaraiban is.

A projekt célja:

A projekt hosszú távú, átfogó célja a környezeti állapot javítása, a környezetbiztonság növelése. A rendszerek felújításával, átépítésével a csapadék és belvíz elvezetés okozta károk és kockázatok a minimálisra csökkenthetőek.

Rövid távú közvetlen cél, hogy a települést leginkább veszélyeztető vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatát mérsékelje. Jelen projekttel lehetővé válik a legproblémásabb szakaszok egy részének orvoslása. A belterületen lévő csapadékvíz elvezető rendszer azon szakaszainak karbantartása és átépítése, amik a legtöbb és legsúlyosabb problémákat okozták.

Megvalósítás időszaka:

A projekt kezdete:                 2011.06.27.
Várható befejezés:                 2012.05.31.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezet:

Bonyhád Város Önkormányzata
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
tel: 74/500-200 fax: 74/500-280

Közreműködő szervezet:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.
www.deldunantul.com