KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.) 

Üdvözöljük a ” Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.
A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bonyhád település közigazgatási területe. A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel az alábbiak szerint: meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése és csatornahálózat bővítése. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.
A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

Kedvezményezett neve:ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium
A projekt címe:Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege:8 300 104 715 Ft
Összköltség (Ft):9 406 745 803 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):88.235665 %
A projekt azonosító száma:KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt fizikai befejezésének határideje:2023.11.30.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.
Az Önkormányzat számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.
A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A Bonyhádi szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

FEJLESZTÉSI CÉLOK

A meglevő szennyvíztisztító telep Bonyhád város külterületén, a 0336. hrsz.-ú ingatlanon található. A telep Bonyhád központjától a Gyár utcán át közelíthető meg. A telep Bonyhád, Kakasd, Nagymányok, Kismányok és Cikó települések szennyvizeit kezeli. Bonyhád Város meglévő szennyvíztisztító telepének biológiai tisztítási technológiája a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem képes teljesíteni az előírt hatósági előírásokat, elsősorban a nitrogén és a foszfor tekintetében nem tudja biztosítani a határértékeket, több évben is (2012-ben és 2013-ban) szennyvízbírságra volt kötelezett. A biológiai szennyvíztisztítás technológiája, kialakítása nem felel meg az aktuális követelményeknek, intenzifikálása a jelenlegi műtárgyban nem megoldható.
A szennyvíztisztító telep műtárgyai erősen leromlott állapotúak, nem alkalmasak a beérkező szennyvíz és (NKÖHSZ) megfelelő fogadására, tisztítására és gazdaságos üzemeltetésére, felújításuk nem gazdaságos.

A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

1. Szennyvízkezelés

2. Hálózatépítés – szennyvízelvezetés:

  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
    • gravitációs csatorna építés: 869 m
  • kitakarás nélküli vezetéképítés:
    • csőbélelés: 2710 m
  • átemelők rekonstrukciója: 7db

3. Műtárgyak rekonstrukciója:

  • átemelők rekonstrukciója: 7db