TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0016 „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon”

Feltöltés dátuma: 2014. 03. 13.

Bonyhád Város Önkormányzata a TÁMOP-5.4.9-11/1-kódszámú „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázat keretében 30. 533. 959 Ft összegű támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A projekt 2013. november 1-jén indul és 2015. április 30-án fejeződik be.

A projekt célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások szervezésének, tervezésének, fejlesztésének, működési hatékonyságának javítása, összehangolása. Egy olyan szolgáltató rendszer létrehozása, amely szolgáltatás-koordináció kialakításával, a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt.

A program megvalósításának eredménye a szociális ellátási formák integrált formában történő biztosításának lehetséges bővítése, széleskörű együttműködés megvalósítása a településen működő ellátó rendszer szereplői között, valamint a civil szférával való együttműködés fejlesztése.

A szociális szolgáltatások fejlesztése során egyrészt a meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése történik meg, másrészt új szolgáltatások biztosítása, az igények és a lehetőségek összehangolásával.

A projekt időtartalma alatt a programban résztvevők különböző képzéseken, tanácsadásokon, foglalkozásokon vesznek részt.

A projekt végére el kell érni a humánerőforrás-gazdálkodás fejlesztését, jól felkészült, szakmailag elhivatott munkatársak alkalmazását, és a hiányzó szakképesítések megszerzésének biztosítását.