TIOP-1.2.3-11/1-2012-0196 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT STRUKTÚRAFEJLESZTÉSE BONYHÁDON

A projekt a könyvtárban felhalmozott dokumentumvagyon, oktatási célú tartalmak minél szélesebb körű, sokféle információs csatornán keresztül való hozzáférésének lehetőségét kínálja. A könyvtár oktatási, képzési szerepét korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti, hogy a formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz a használók, köztük a fogyatékkal élők, hozzáférhessenek. A modern eszközök elősegítik, hogy a fenntartási időszakban a könyvtárhasználók magasabb színvonalú szolgáltatásokat vehessenek igénybe.

Támogatás: 5. 479. 146 Ft
Pályázó: Bonyhád Város Önkormányzata
Megvalósítás helye: BONI Széchenyi István Általános Iskola könyvtára