Dr. Hegedüs Ádám munkássága

Dr. Hegedüs Ádám munkáscsaládból emelkedett ki szorgalmával és tehetségével. Népiskolai, gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Pécsett végezte. 1930-ban avatták orvosdoktorrá. A híres “Ángyán iskolá”-ban képezte magát, tíz évig a belklinikán tanársegédként dolgozott. A bel- és tüdőgyógyászatból szerzett szakorvosi diplomával rövid ideig a siklósi, majd a losonci kórház belgyógyászati osztályának főorvosa.

A katonai szolgálatot egyéves szovjet hadifogsággal zárta le. Az elcsatolt Losoncra nem térhetett vissza, házassága révén ekkor Bonyhádon telepedett le (1946). Néhány évig a gimnázium iskolaorvosa és egészségtan-oktatója volt, továbbá ellátta a grábóci szociális otthon betegeit, valamint Hidason a bányaorvosi teendőket. 1950-ben Hegedüs doktort megbízták a Tüdőgondozó Intézet megszervezésével és vezetésével. Ismeretterjesztő előadásaival járta a falvakat, és mozgósította a lakosságot a rendszeres szűrővizsgálatokra. Az intézet kiemelkedő eredménnyel végezte a tbc – szűréseket, a légmellkezeléseket és -töltéseket. Hegedüs főorvos a szakmai tapasztalatairól és az intézet tevékenységéről több tanulmányt közölt a Tuberculosis című szakfolyóiratban.

Dr. Hegedüs Ádámnak vitathatatlan érdemei vannak a bonyhádi tüdőgondozó létrehozásában és a tbc felszámolásában. Munkásságát az “Egészségügy Kiváló Dolgozója” kitüntetéssel ismerték el. 1967-ben nyugdíjba vonult. Példamutató közéleti ember volt. Mint a bonyhádi egészségügyi bizottság és a Törpevízmű Társulat elnöke nagy energiát fejtett ki a vezetékes ivóvízellátás megteremtéséért. A sikeres munkáért elnyerte a “Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója” címet.

Az irodalomban, zene- és képzőművészetben jártas értelmiségiként kezdeményező szerepet vállalt a helyi kulturális élet színvonalának javításában. Mint szenvedélyes turista személyes példájával nevelt az egészséges életmódra.