Dr. Nusser Zoltán munkássága

Nusser Zoltán 1968. október 17-én született Bonyhádon, ahol általános iskolai és középiskolai tanulmányait is folytatta. 1987-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemen, ahol 1992-ben szerzett állatorvosi diplomát. Ezt követően PhD-tanulmányokat folytatott az Oxfordi Egyetemhez tartozó Hertford College-ban. Témavezetője Somogyi Péter volt. 1995 és 1998 között az egyetem anatómiai neurofarmakológiai intézetének kutatója. 1996-ban rövid ideig a University College London farmakológiai tanszékén tanult élettant. 1998-tól két éven át a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i neurológiai tanszékének kutatója Módy István laboratóriumában. 2000-ben tért vissza Magyarországra, amikor megalapította az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet celluláris idegélettani csoportját, amelynek vezetője is lett. Tudományos munkássága során számos nemzetközi ösztöndíjban részesült, többek között 2000 és 2006 között a Boehringer-Ingelheim Alap kutatói ösztöndíját és 2012-ben az Európai Kutatási Tanács  ösztöndíját, valamint a Lendület-program keretében is végez kutatásokat.

1995-ben védte meg PhD-értekezését, amellyel elnyerte a Glaxo-Wellcome-díjat. A díjat a legjobb PhD-dolgozatnak ítéli oda a brit Brain Research Association. 2002-ben védte meg akadémiai doktori munkáját. Az MTA Neurobiológiai Bizottságának lett tagja. 2007-ben, harminckilenc évesen, megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2013-ban rendes tagjává. Közben az Akadémia Doktori Tanácsába is bekerült. 2012-ben az Academia Europeana is felvette tagjai sorába. Akadémiai tisztségein kívül a Magyar Idegtudományi Társaság elnöke valamint a Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Számos tudományos folyóirat szerkesztőbizottságába is felkérték:  Journal of Neuroscience, eNeuro, European Journal of Neuroscience.

 2013-ban – a kitüntetés történetében hetedikként – megkapta a Bolyai János alkotói díjat.

Díjai, elismerései

  • Overseas Research Students Awards (Oxford, 1995, 1996)
  • Chansellor’s Award for Postdoctoral Research (UCLA, 2000)
  • Talentum Akadémiai Díj (2003)
  • Ignaz L. Lieben-díj (2004)
  • Európai Fiatal Kutatói Díj (2005)
  • FENS/Boehringer-díj (2006)
  • Akadémiai Díj(2006)
  • Debiopharm Life Science Díj (2007)
  • Széchenyi-díj(2012)
  • Bolyai-díj (2013)

Kutatási területe az idegsejtek kapcsolatrendszere, az idegsejtek közötti információ átvitel, a szinaptikus kapcsolatok feltérképezése. Kutatócsoportjával a központi idegrendszert, az azt felépítő idegsejteket tanulmányozza, hogy minél részletesebb képet kapjon az egyes neuronok közötti szinaptikus ingerület átvitelről. Megállapította, hogy az idegsejtek közötti szinapszisok (két sejt közötti találkozási pontok) különböző fehérjéket tartalmazhatnak, és működésükben is mutatkoznak eltérések. Legújabb eredményeik arra a kérdésre adnak választ, miért mutatnak olyan nagy strukturális és funkcionális változékonyságot a hippokampusz nevű agyterületen található piramissejtek közötti szinapszisok.

Dr. Nusser Zoltán eddigi eredményeivel rengeteg jelentős magyarországi, angliai és egyéb nemzetközi díjat, támogatást nyert el. Jelenleg a legrangosabb magyar és európai kutatástámogató alapok finanszírozzák kutatómunkáját.