Evangélikus Lelkészlak

A klasszicizáló késő barokk stílusú lakóház 1816-ra épült fel. A 20. században átalakították, 2005-ben pedig felújították. Az utca irányából egyszintes, udvaráról nézve kétszintes épület. Alaprajza téglalap alakú. Homlokzatábó1 kissé kiemelkedő középrizalit töri meg a síkot. Nyeregtetejét az egyszerűség feloldása érdekében kontyolással készítették. Belső része gerendás födémű, néhány ajtaja pedig még az építés korából származik. Az utca evangélikus épületsorát a templommal és iskolaépülettel együtt alkotja

A lelkészlak első lakója Borbély József főesperes volt, aki öt és fél évtizedig működött a város lutheránus gyülekezetének élén, annak első lelkészeként. Baráti jó viszonyban állt a Perczel családdal. Perczel Mór 1848 márciusában külön levélben értesítette őt a pesti forradalmi eseményekről. A lelkész a Nemzetőrség helyi szervezője lett. Emlékét a külső homlokzaton márványtábla is őrzi.

Az épület szerepel az országos műemlékjegyzékben is.