Értékeink: Épített környezet

Római katolikus templom

Római katolikus plébánia

Szentháromság szobor

Ermel Vojnits mauzóleum

Ladományi Római Katolikus Templom

Evangélikus Templom

Evangélikus Lelkészlak

Evangélikus iskola és tanító lakás

Majosi evangélikus templom

Református templom

Ózsinagóga

Izraelita szeretetház

Ispotály

Perczel kúria (Perczel Mór u. 9.)

Perczel kúria (Buki ház, Perczel Mór u. 11.)

Perczel kúria (Perczel Mór u. 44.)

Alsóbörzsönyi Perczel kúria

Nunkovits Honig ház (Völgységi Múzeum)

Rinaldi ház (régi községháza)

Műemlék lakóházak (Perczel Mór u. 2., 4. és 18.)

Arany Oroszlán Szálloda és Étterem

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium főépülete

Perczel Béla III. kastély (Solymár Imre Városi Könyvtár)

Németek Háza

Nepomuki Szent János híd és szobor

Wéber kastély

Ortodox zsinagóga

Perczel Mór első bonyhádi emlékművének domborműve

Perczel Mór sírja