Németek Háza

A két világháború között épült, jellegzetes tornácos svábházban rendezték be 1992-ben a Magyarországi Németek Házát. A berendezett első szobában bútorok, viseletek, az istállóban, csűrben, góréban gazdasági felszerelések láthatók.

Bonyhádra a németek a XVIII. sz-ban kezdtek betelepedni. Az 1800-as évek közepére számuk szinte elérte az itt lakó magyarok számát. A második világháború után a kitelepítések hatására megváltozott a lakosság összetétele.

 A megmaradt németség azóta is híven ápolja hagyományait, ragaszkodik szokásaihoz. A németek háza történelmünk része, amely sok nemzedékkel ezelőtti állapotot mutat be.

Mivel Bonyhád múltjában a németeknek nagy szerepük volt, és ma is nagy számban élnek a településen fontos, hogy értékeink között is számon tartsuk mind kultúrájukat, mind pedig jó állapotban fennmaradt vagy rendbehozott épületeiket, portáikat.